Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A d'EXTRA-Line webportál bármely oldalának megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg oldalainkat!

 

Jogi nyilatkozat

 

1. A d'EXTRA-Line Kft. minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalán közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a d'EXTRA-Line Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen portálon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

 

2. A weboldalunkon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, valódiságáért, esetleges módosulásáért a d'EXTRA-Line Kft. nem vállal felelősséget.

 

3. Cégünk nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a d'EXTRA-Line Kft. portállal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló ok folytán keletkeznek.

 

4. A d'EXTRA-Line Kft. portál bármely felhasználója, aki a honlap felhasználásával információt szolgáltat a d'EXTRA-Line Kft.-nek, az elfogadja, hogy a dEXTRA-Line Kft.-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a d'EXTRA-Line Kft. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

 

5. A d'EXTRA-Line Kft. weboldalán található adatok, leírások, ismertetők nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek, a d'EXTRA-Line Kft. hivatalos ajánlatot kizárólag személyes kapcsolatfelvétel után ad.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

1. A d'EXTRA-Line Kft. weboldala ingyenesen, mindenféle hivatalos adat megadása nélkül látogatható.

 

2. A d'EXTRA-Line Kft. bármely - a portál használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a d'EXTRA-Line Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a d'EXTRA-Line Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

 

3. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kérelmére a d'EXTRA-Line Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve törlését.

 

4. A d'EXTRA-Line Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

 

5. A d'EXTRA-Line Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

  • piackutatás, piaci elemzés,
  • vevői szokások elemzése,
  • látogatottsági statisztikák összeállítása,
  • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
  • tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,
  • vevői reklamációk intézése,
  • megrendelések intézése,
  • ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása.

 

6. A d'EXTRA-Line Kft. - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a d'EXTRA-Line Kft.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

 

7. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a d'EXTRA-Line portálról más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a d'EXTRA-Line Kft. nem vállal felelősséget. Ezen Web-oldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet felhasználási feltételeiről, illetve adatvédelmi politikájáról.

 

8. A d'EXTRA-Line Kft. web portál az alkalmazott technológiából adódóan, továbbá online szolgáltatások biztosítása, biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében ún. „cookie”-kat (süti) használ. A cookie egy olyan kis adategyüttes, amelyet ez a webhely az Ön számítógépének böngészőprogramjában tárol és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak amely azt elhelyezte. A d'EXTRA-Line web portál által alkalmazott egyetlen cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A webböngésző oly módon is beállítható, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését.

 

Szerzői jog

 

1. A d'EXTRA-Line Kft. web portálon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

 

2. A d'EXTRA-Line Kft. weboldalain közzétett valamennyi információ, (termékleírás, tájékoztató szöveg, képanyag, grafika, videó tartalom) valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, valamint funkcióinak megvalósítása, a d'EXTRA-Line Kft. kizárólagos tulajdonát képezi. Az 1999. évi LXXVI. törvény szerint teljes körű szerzői jogvédelem alá esik. Ezek felhasználása, feldolgozása, másolása, terjesztése, tárolása a jogtulajdonos d'EXTRA-Line Kft. kifejezett hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, mely jogi következményeket von maga után.

 

3. A d'EXTRA-Line Kft. weboldalán található információk szabadon letölthetők, megjeleníthetők, és nyomtathatók, amennyiben azok személyes felhasználásra kerülnek. Kereskedelmi felhasználás kizárólag a d'EXTRA-Line Kft. hivatalos, írásos engedélyével lehetséges.